v.11

Eftersom att vi har haft så mycket att göra så skriver jag veckans utvärdering.

Vi har som sagt haft en fullproppad vecka, jag ska försöka återge så mycket som möjligt för er.

Måndag: Vi filmade till vår film om kompis på nätet på förmiddagen, nu är det mesta klart och vi ska snart sätta oss och klippa ihop allt. Det kommer bli en riktigt bra film, var så säkra.

Tisdag: Vi hade Nationella prov i engelska hela dagen. Sexorna var indelade i grupper som besökte mig eller Britt-Marie. De som inte hade Nationella prov med oss arbetade tillsammans med Helena BB i klassrummet. Det är mycket som ska bli klart även där, redovisningar i Historia, Geografi och Engelska nästa vecka.

Onsdag: Vi hade två Nationella prov, båda i engelska. En del läsförståelse och en del hörförståelse. Mellan proven så besökte polisen och spelare från Sundsvall Dragons sexorna och pratade i förebyggande syfte. Samtliga sexor i Sundsvalls kommuns kommunala skolor får besök av dessa.

Torsdag: Inga Nationella prov under torsdagen, däremot lite annat schemabrytande. Vi har lyckats få pengar från Skapande skola även den här terminen och nu är det skrivande som står på dagordningen. Kersti Björkman, drama- och skrivpedagog från Stockholm, arbetade med klassen under eftermiddagen. Läxan är att lägga ut något av de ni skrev tillsammans med Kersti på bloggen senast måndag då hon kommer tillbaka till oss igen.

Fredag: På morgonen hade vi det sista Nationella provet i engelska, skrivdelen. Just nu har 6c musik och sedan svenska och idrott.

En intensiv vecka alltså. Nästa vecka blir rolig, då är det många arbeten som ska redovisas. En helt naturlig del i vårt arbete.

Polis

Polisen och spelare från Dragons i en diskussion med elever

Nationella prov

Full koncentration på Nationella proven

Kreativt skrivande

Rasmus läser upp en ”elvling” för klassen

Kompisveckan

Nästa vecka kommer vi att uppmärksamma kamratskap på skolan. Det kan alltså bli vissa lektioner som inte blir som vanligt, övningsämnen (slöjd och hemkunskap) ligger dock fast, idrotten ställs in på tisdag men inte på fredag. Vi har valt att kalla veckan för Kompisveckan. Så här ser programmet ut för kommande vecka:

Måndag: Vanlig skoldag, vi kommer i klassen att uppmärksamma kamratskap under svenskalektionen, förmodligen med fokus på kamratskap på nätet.

Tisdag: Kill- och tjejsnack för år 4-6. Killarna kommer att samtala tillsammans med mig och tjejerna kommer att samtala med tjejjouren (http://www.tjejjouren.se/). Klassen kommer därför inte att ha mig under dagen. Kristina B, hon som har 4b kommer att vara med er.

Onsdag: Vi träffas inte på onsdag, ni kommer däremot att jobba med kamratskap tillsammans med Britt-Marie.

Torsdag: Polisen kommer och pratar om kränkningar på nätet (om jag har förstått det rätt). Gäller för år 4-6.

Fredag: Städning av klassrum och gemensamma utrymmen. Därefter fika samt någon form av överraskning (jag vet inte heller vad det blir). OBS ingen idrott