Min svenska läxa

Här är en dikt som jag har tagit ifrån en rad av många dikter

Ligger katten

jag skrattar när jag vill

i hela universum

för att lära sig att andas med gälar

plötsligt kan glädjen uppen bara sig

blir sällan fet

var den blank

med smörgås och mjölk

och blommorna på marken

mamma klant och pappa tönt

Som en fest smyckad sal